Progressive WebApp with React JS & modern CSS 🚀

One day I have started thinking of modern way to build a web application and I have made a big research to realize which one should be the best to learning. 😱

I have read a lot of posts about the progressive WebApp in 2019 and each of the authors has described their own opinion why hе has selected either Vue JS or Angular, React JS. It was really difficult to decide which one is fit to learn and one interesting site helped me. People collect quite useful statistics of front-end frameworks there. For example how many people use them and their opinion whether they want to continue to learning selected frameworks and etc. You actually could see all this information here (link). So I have decided to learn the React JS because of the React is the most popular framework to build single page applications and the same way more easy to get started. 😎

I have started an online course of React in Udemy (link). There are 40.5 hours and 499 lectures in the course. It could seem a bit long but trust me that Maximilian Schwarzmüller has the talent to explain difficult things as easy as possible and he pays attention to the most important things in every lecture. Through all the course you make a project which is a burger application where you create own burger with picked ingredients after purchase it and look at your order list. He gives information about fundamental things of the React environment and also gives the good code challenges where you can play around with a recently learned knowledge. So my advice to you is to try this course because I can create React application now. 🕺

After I have learned the React I have started thinking of interface of application because of I have been going to create an amazing application with cool design so I haven’t been thinking a lot I have just started to learn the other course of modern CSS and all stuff that need us to create an awesome application. (link) The course includes 125 lectures and takes about 28 hours to finish it. 🎉🎉

😍😍😍 IT WAS AMAZING ONE! I found out so many cool things about SASS, Animation of CSS, Flexbox, CSS Grid and so on. It was one of the best courses that I have been learning ever. I recommend you to try it as well.

Thank you that you read till this point -> 🔴

Evgeny Skarlat

Study Visit “Open Data Initiative in Bulgaria”

Today we held a very productive meeting at the Council of Ministers together with the Bulgarian e-Government Agency and a delegation from the Republic of Kosovo. During the meeting we discussed different aspects of open data and the New Open Data Portal of Bulgaria.

Our team held a presentation on the different requirements we had to cover, as well as the technical difficulties we faced throughout the project. Please feel free to check it out:

Търг за курсове по езици за програмиране по процедура „Специфични обучения“ на ОПРЧР 2017-2020

Оттук можете да изтеглите тръжната документация за избор на изпълнител/и с публична покана с предмет:

Доставка на услуги по провеждане на специфични обучения за безработни и заети лица във фирма “ФИНИТ СОФТУЕР СИСТЕМС” ЕООД, включващи:

Тема 1: Надграждащи курсове по езици за програмиране, използвани в проекти на “Финит Софтуер Системс” ЕООД (онлайн обучение) – ГРУПА А;

Тема 2: Надграждащи курсове по езици за програмиране, използвани в проекти на “Финит Софтуер Системс” ЕООД (онлайн обучение) – ГРУПА Б.

За повече информация за проекта: https://blog.finite-soft.com/index.php/2018/05/09/specialized-trainings-project-announcement/

My opinion about NodeJS course from Udemy

Hi there,

On 26 December 2018 I got certificate of finishing course of ” Node.js: The Complete Guide to Build RESTful APIs (2018) “.

On this course was opened follows topics such as:

 1. How to getting started with NodeJS.
 2. NodeJS environment: node module system and node packages manager.
 3. Author gave a good description about build RESTfull API using Express Framework and noted all important things which helped me to got whole picture about asynchronous JavaScript and authentication and authorization with using JWT (JSON WEB Token)
 4. He also gave me a good knowledge about validation in NodeJS routes, type validation and MongoDB models validation.
 5. He noted all small features of MongoDB and explained them on easy way.
 6. Testing and handling the errors. He explained several packages which give us possibility to test our application more quality. On the same section he explained new approach to build application. This approach names Test-Driven the seance of that is to write test before you write code.
 7. Deployment to production using Heroku.

The course duration is 15 hours and includes 224 lectures which give you advance knowledge about server-side JavaScript as NodeJs.

I suggest you to give time for this course and will learn more about NodeJS.

Thank you for attention.
Evgeny Skarlat

Наближава ли времето на самоуправляващите се проекти?

На 23 ноември 2018 г. в Sofia Event Center се проведе осмото издание на PMDay Bulgaria, почетно място в което беше отредено на разумните технологии за управление на проекти – или project management intelligence.

Конференцията започна оптимистично с лекция на двама експерти от Швейцария – Мануел Пробст и Марк Ламан от PWC. Те представиха свой вътрешен експеримент, целящ да предвиди успеваемостта на проекти (и най-вече да идентифицира тези с висок риск от провал) въз основа на исторически данни с помощта на изкуствен интелект. Въпреки внушителните инвестиции обаче крайният резултат е далеч от задоволителен. Най-вероятното обяснение за това е, че алгоритъмът не успява да предвиди например социалната динамика между заинтересованите страни в проекта.

От експеримента на PWC стана видно, че все още е далече денят, в който управлението на проекти ще може безусловно да се довери на технологиите. В тази връзка гост-лекторите изказаха мнение, че от триъгълника с таланти на PMI (talent triangle – включващ стратегическо и бизнес управление, лидерство и техническо управление на проекти) най-вероятно единствено техническият аспект би могъл да бъде заменен от изкуствения интелект, и то на много по-късен етап.

Докато швейцарците от PWC бяха устремили поглед към високотехнологичното бъдеще, лекцията на Майк Паладино по забавен и въздействащ начин показа колко назад във времето могат да се проследят притесненията на работещите в най-различни сфери, че новите технологии застрашават работните им места. Когато французинът Тимоние изобретява шевна машина с капацитет от до 200 бода в минута вместо стандартните за един средностатистически шивач 30 бода например, шивашката гилдия (и най-вече на освободените от фабриката на Тимоние шивачи) се вдигат на бунт, жертва на който без малко не става и самият изобретател. Повече от век и вероятно стотици нововъведения по-късно обаче дори най-високотехнологичната шивашка техника в текстилните предприятия все още се обслужва от хора.

Паладино изтъкна също, че циркулиращите в публичното пространство експертни прогнози, според които технологиите ще заместят хората в много отношения, не бива да се приемат за чиста монета. Бъдещето остава все така непредвидимо, а професионалистите са не по-успешни в предсказването му от всеки друг човек – или представител на друг биологичен вид. И тук лекторът се позова на куриозен експеримент, според който маймуни успяват да на случаен принцип да подберат акции, носещи доходност, не по-лоша от тази на инвестиционните портфейли, разработени от опитни финансови брокери.

https://www.forbes.com/sites/rickferri/2012/12/20/any-monkey-can-beat-the-market/#674506db630a

Паладино също така обърна внимание, че в  търсенето на сензация някои медии са склонни да преекспонират прогнозите на футуристите. А колко малко е нужно, за да се стигне до крайности, нагледно показва следващото видео:

По всичко личи обаче, че е рано да се притесняваме, че техническата революция може да обезсмисли професията на ръководителя на проекти. Наши преимущества пред технологиите все още се явяват способността ни да импровизираме, да осъзнаваме личните интереси на страните по даден проект – дори и неизказаните такива; да се приспособяваме и да бъдем креативни. Или най-малкото – координацията око-ръка, която, както беше изтъкнато по време на конференцията, все още не е силна страна на роботите.

Забележка: Не на последно място трябва да се отбележи, че PMI Bulgaria Chapter бяха създали организация за автоматично докладване на седем кредита (PDUs) за участие в конференцията, които бяха отразени в профилите ни в рамките на по-малко от месец и половина.

PMPDay България 2018

PMPDay България тази година се проведе на 23.11. Темата на осмото издание на най-голямата конференция в областта на управлението на проекти в България и на Балканите беше „Project Management Intelligence“. Организатор на събитието беше PMI Chapter Bulgaria – българското подразделение на една от най-големите водещи организации в областта на управлението на проекти – PMI(Project Management Institute).

В днешно време животът става все по-сложен. Проекти се инициират в различни области. Ролята на проектния ръководител е все по-важна и необходимите знания и умения, които един ръководител трябва да притежава обхващат все повече сфери.

Осъзнавайки това, организаторите бяха подготвили програма, която включваше лекции, практически упражения (workshops) и дискусии, обхващащи три основни направления:

Технологична интелигентност – или как се променя ролята на ръководителя на проекти в ерата на цифровизация и изкуствен интелект (Artificial intelligence).
Емоционална интелигентност – или как да ръководим, мотивираме и вдъхновяваме хората, с които работим.
Бизнес интелигентност – или как да постигнем желаните резултати и какви инструменти да използваме за ефективно управление на проекти, анализирайки и използвайки правилно наличните данни.

Поканени бяха лектори, доказани експерти в областта си, с много опит и успешни проекти зад гърба си.

Организацията на събитието беше отлична. Конференцията се проведе в няколко зали, като имаше лекции и практически семинари, които се провеждаха едновременно. Програмата и резюме на презентациите бяха предоставени предварително и всеки можеше да прецени какво би искал да посети. Между лекциите имаше достатъчно време за почивка, кафе пауза и разговори с останалите участници. Бяха организирани и различни игри, които направиха събитието по-интересно и динамично.

Аз лично успях да посетя седем лекции. Всяка от тях остави у мен следа и ме накара да се замисля. В следващите редове ще споделя това, което научих, защото се надявам да бъде полезно и на други.

Първата лекция беше „Artificial intelligence and project management: Beyond Human Imagination!“. Manuel Probst и Marc Lahmann от PwC Switzerland ни запознаха с историята на изкуствения интелект, какъв е бил в началото, какъв е сега и какъв различни експерти си представят, че ще бъде в бъдеще. Бяха дадени примери за приложение на изкуствения интелект в ежедневието на хората преди, сега и в бъдеще.
Днес всички сме наясно, че изкуственият интелект се развива много бързо, особено с развитието на технологиите и по-големите възможности на изчислителните машини. Всички сме наясно, че все повече човешки дейности ще бъдат заменени с машини. Въпросът, който вълнува човечеството днес е дали роботите могат да заменят изцяло човека. Тезата беше представена много интересно с аналогия от филма „Железният човек“. Изводът беше, че колкото и да напреднат технологиите, въпреки заложените алгоритми за самообучение на системите, никоя машина не може да замести човека. Защото това, което отличава човека от машината са емоциите, а емоциите не могат да бъдат предсказани. А кой знае, може би грешим :).

Втората лекция, която посетих беше „How to lead when we lack authority“, водена от Srinivas Maram.
Темата на лекцията беше за това, че не е необходимо човек да бъде на ръководна позиция, за да бъде лидер.
Факт е, че повечето от нас не са готови да поемат отговорност. Според проучване повечето хора от деца са обучавани да искат разрешение от някой преди да направят нещо. Това ни прави нерешителни и ни учи да очакваме някой друг да взема решения вместо нас и да ни казва какво да правим. Когато някой друг взема решения е по-лесно, защото ако нещо се обърка обвиняваме другите за нещата, които се случват с нас. Такова мислене ни отнема правото на контрол върху собственият ни живот. Такова мислене ни отнема правото да вземаме решения и това води до пропускане на добри възможности.
За да постигнем целите си трябва да повярваме, че всеки може да бъде лидер и за това не е необходимо да бъде на управленска позиция. Промяната в начина на мислене обаче, не става за една вечер. За да успее, човек трябва да се фокусира върху това, което има и това, което може да контролира. Много често ние губим енергия да се разтройваме и ядосваме от неща, които не можем да променим.
Чрез примери, Сринивас Марам представи различни техники и принципи, които биха помогнали на всеки от нас да бъде успешен в това, което прави, както и да бъде полезен на хората около себе си. Такива са:
– дефиниране на ясна цел за това, което искаме да постигнем
– предприемане на действия, които биха ни довели до дефинираната цел
– критично мислене, реална оценка на ситуацията
– оценка на влиянието на различни фактори
– прокарване на нови идеи, какво различно бихме могли да предоставим
– социална отговорност – какво бихме могли да дадем на обществото
– вяра в собствените възможности и необходимост от непрекъснато самоосъвършенстване.

И накрая нещо много важно, за успеха на всеки един от нас:
Никога не трябва да се предаваме!

Третата лекция беше за „Set-up the stage for execution at scale with Scaled Agile Framework® (SAFe®)“, водена от Nina Prodanova-Iozeva.
Вниманието беше насочено върху това, какво е важно да се направи, за да се практикува SAFe в една организация. Лекторката ни запозна с начина, по който са въвели тази структура в тяхната компания. Фокусът беше върху това, колко важно за една голяма компания е на определен период от време да се съберат всички екипи на едно място и да бъде представена визията на компанията за следващите няколко месеца. На тази среща се прави планирането и всички участват в него. Тъй като всички са събрани на едно място, при необходимост може да се поиска информация от ръководителите или от членове на други екипи. Тъй като всички са наясно с целите, които трябва да бъдат постигнати, може да изкажат мнения дали те са реални и какви са необходимите предпоставки да бъдат постигнати.
Фактът, че всеки е запознат с целите, дава свободата на екипите да вземат информирани решения в процеса на работа, ако се появи проблем.

Следващата лекция беше „Artificial intelligence in project management“.
В продължение на лекцията на Manuel Probst и Marc Lahmann, Khaled Hamdy ни запозна с приложението на изкуствения интелект и как може да бъде използван в различните дейности в  управлението на проекти.
И тъй като в основата на изкуствения интелект стоят данните, ключовата фраза в лекцията и темата за размисъл беше: „Данните са валутата на бъдещето“(Data is the currency of the future).

В следващата лекция „Making project management funking easy“ Frank Turley ни запозна с начините и основните предпоставки, необходими за навлизане в областта на управлението на проекти. В днешно време животът е доста сложен. На всеки от нас се налага да управлява проекти дори и в ежедневието си. На едни от нас се отдава по-лесно, на други не. Според Frank Turley са необходими следните предпоставки за въвеждане на управление на проекти в дадена компания:
– Опростена лека система, за управление. Тя трябва да бъде визуална, лесна за разбиране(да не отнема повече от 15-20 мин за обучение за работа с нея), да може да се използва от повече от един чеовек едновременно, да може да се споделят документи и информация, да бъде безплатна.
– Да има примерни проекти.
– Да има online платформа за управление на проекти
– Да се организира практическо упражнение, на което да бъдат отиграни дейностите с реални малки проекти.
Представена беше P3.express платформата, нов феймуърк за управление на проекти. Повече информация за нея може да бъде намерена на http://p3.express/.

Една от най-интересните лекции за мен беше  „Secret of Engaging Presentations“.
Борис Христов, основател на една от най-успешните агенции, помагаща на едни от най-големите компании да представят идеите си през клиенти, ни запозна с основните стъпки и принципи, които трябва да се следват, за да бъде една презентация успешна.
Много от нас са чели и гледали лекции за това, как трябва да бъде структурирана една презентация. В интернет могат да бъдат намерени много шаблони, които да бъдат използвани. Истината, обаче е, че за една истинска презентация е необходимо много повече от няколко слайда на powerpoint.
Как трябва да бъде структурирана една презентация и какво трябва да бъде нейното съдържание, зависи от няколко неща. Преди да започнем трябва да знаем:
– Каква ще бъде публиката. Много е важно да познаваме хората, пред които трябва да говорим. Важно е да знаем: пол, възраст, религия, семейно положение, лична информация, хоби, професионална кариера.
– Каква е целта на презентацията. Какво искаме да постигнем. Както трябва да се случи като резултат от презентацията.
В зависимост от събраната информация, структурата на презентацията може да бъде различна.
За да бъде една презентация успешна, обаче трябва да се следват „Трите метода за убеждаване“ – триъгълника на Аристотел.
Трите метода на убеждаване (съставките на ефективната комуникация) според Аристотел са:
Етос – достоверност на комуникатора
Патос – емоционален ефект на комуникатора или посланието
Логос – логика на посланието.
Всяко едно от трите неща по-горе има значение за ефективната комуникация и се оценява от аудиторията на презентатора/писателя, съзнателно или несъзнателно.
Всеки от тези три метода, трябва да присъства в една презентация. Каква част ще заема всеки от тях зависи от аудиторията и целта.
Всяка презентация трябва да се състои от въведение, съдържание и заключение.

Уводът трябва да привлече вниманието на аудиторията. В него трябва да се отговори на въпросите: Какво е текущото състояние и какво искаме да постигнем.
Съдържаниeто е основната част. След като сме привлекли вниманието на аудиторията, тук е трудната задача да го задържим. Особено ако става дума за дълъг период от време. Важна техника е да има „драма“. Трябва да следват данни за минало-бъдеще, минало бъдеще, проблем-решение, проблем-решение, какво е сега-какво може да бъде. Изложението трябва да следва крива линия, непрекъснато съпоставяне, а не права линия – първо да се обяснят всички проблеми и после да се представят всички решения.
Може да се използват и различни техники за привличане на вниманието – говор, видео, задаване на въпрос, разходка из аудиторията, трябва да има емоция – силен говор, после тих, сериозна тема – шега. За да се привлече вниманието за по-дълго време трябва да има динамика.
Заключение
Хубаво е да се състои от 3 части:
– Обобщение на съдържанието на презентацията. На кратко, без подробности.
– Насоки какви действия се очакват от аудиторията.
– До какво ще доведат тези действия. За да накараме някой да свърши нещо, трябва да му дадем основателна причина защо. Резултатът трябва да бъде привлекателен за него.

За мен това беше много полезна презентация, много практически насочена.

Последната лекция, която посетих в рамките на конференцията беше „The art and science of transforming any relationship“, водена от Tolee Fotitzidis.
Много интересна лекция, за това как действията ни са продиктувани от нашите мисли и как реакцията ни на действията на останалите, се базира на нашите собствени мисли.

Това, което мога да кажа в заключение за конференцията е, че беше много полезна за мен. Радвам се, че имах възможността да я посетя, за което съм признателна на организаторите и на колегите си, благодарение на които това беше възможно.

„Финит Софтуер Системс“ обявява нов търг по процедура „Специфични обучения“ на ОПРЧР 2017-2020

Оттук можете да изтеглите тръжната документация за избор на изпълнител/и с публична покана с предмет:

Доставка на услуги по провеждане на специфични обучения за безработни и заети лица във фирма “ФИНИТ СОФТУЕР СИСТЕМС” ЕООД, включващи:

 • Обособена позиция №1:

Тема 1: Проектиране на системна архитектура и документиране на изисквания в развойните проекти на “Финит Софтуер Системс” ЕООД;

 • Обособена позиция №2:

Тема 1: Надграждащи курсове по езици за програмиране, използвани в проекти на “Финит Софтуер Системс” ЕООД (онлайн обучение) – ГРУПА А;

Тема 2: Надграждащи курсове по езици за програмиране, използвани в проекти на “Финит Софтуер Системс” ЕООД (онлайн обучение) – ГРУПА Б;

 • Обособена позиция №3:

Тема 1: Технологии в администрирането на уеб-базирани решения и мобилни приложения (онлайн обучение), използвани във “Финит Софтуер Системс” ЕООД;

 • Обособена позиция №4:

Тема 1: Междукултурна комуникация и управление на приоритетите и стреса в ИТ аутсорсинга на софтуерни услуги;

Тема 2: Управление на мотивацията в сферата на софтуерните разработки.

За повече информация за проекта: https://blog.finite-soft.com/index.php/2018/05/09/specialized-trainings-project-announcement/

„Финит Софтуер Системс“ обявява търг по процедура „Специфични обучения“ на ОПРЧР 2017-2020

Оттук можете да изтеглите тръжната документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

„Доставка на услуги по провеждане на специализирано чуждоезиково обучение за безработни и заети лица във фирма “ФИНИТ СОФТУЕР СИСТЕМС” ЕООД в обособени позиции:

 • Обособена позиция 1: Английски език за програмисти;
 • Обособена позиция 2: Немски език за програмисти“.

За повече информация за проекта: https://blog.finite-soft.com/index.php/2018/05/09/specialized-trainings-project-announcement/

Integrated Management System and its ISO/IES certification

Since the beginning of 2017 the company initiated series of actions for establishment  of an Integrated Management System. These actions came as logical response to our professional approach and priorities to be more than just experts.

The focus in our approach is the reliable partnership with you as a client.

The keywords are: expertise, quality, security, clearly defined processes.

The main goal: customer satisfaction.

Efforts that we as a team made were to achieve compliance to the globally accepted ISO/IEC standards which requirements serve and support all the processes inside our joint business projects.

Up to now we are successfully certified on ISO/IEC 9001:2015 (Quality Management System), ISO/IEC 20000-1:2011 (IT Service Management System) and ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management System).

ISO/IES 9001:2015 specifies requirements for a Quality Management System that could ensure:

– the ability of the organization to provide consistently products and services that meet customer and regulatory requirements, and

– enhancement of customer satisfaction based on effective application of the system and of the incorporated processes for its constant improvement.

Certification on ISO/IEC 20000-1:2011 was a logical upgrade of the Quality Management System in the direction of IT Service Management. The standard specifies requirements for the company as service provider to plan, implement, operate, monitor, and improve the Service Management System. It defines clear processes in the field of Service Configuration Items Management, Management of Emergency Releases, Service Complaints, Change Management, Capacity Management, etc.

One of the most important assets our-days and especially of IT companies is information which varies from personal to financial, industrial and intellectual property, etc. The ISO/IEC 27001:2013 is part of the ISO/IES 27000 family of standards that support organizations to keep those assets secure. ISO/IEC 27001 is the best-known standard in the family. It is a base for number of Security Policies defining the parameters of Information Security starting from Physical Security, Network Security, Access Control, going through human factor like Human Resources and Suppliers and regulating the Uninterruptability of the Services and Incident Management.

The aim of all the requirements drawn by the Information Security Management System is to maintain uncompromising high level of information inviolability.

The Integrated Management System built on these three standards define our main statement which is well known in formal logic as “necessary and sufficient condition”. Following this necessary and sufficient condition keep our focus and values on the right road where the target is always the win-win partnership and the customer satisfaction.

„Финит Софтуер Системс“ стартира проект по процедура „Специфични обучения“ на ОПРЧР 2017-2020

На 2 април 2018 г.  „Финит Софтуер Системс“ ЕООД стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.022-0070-C01 по процедура „Специфични обучения“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Инициативата е част от стратегията на компанията за системно подобряване на качеството и разгръщане на потенциала на служителите. Предвижда се заложените в проекта външни и вътрешни обучения да подпомогнат трансфера на знания сред служителите на „Финит Софтуер Системс“ ЕООД и да допринесат за оптимизиране на процесите по планиране, проектиране, имплементиране и поддръжка на софтуерни решения за клиентите на компанията. Continue reading “„Финит Софтуер Системс“ стартира проект по процедура „Специфични обучения“ на ОПРЧР 2017-2020”