Конференция “Отворените данни – предизвикателства и възможности за развитие”

По покана на Министерски съвет и Държавна агенция “Електронно управление” нашият екип участва в конференция на тема “Отворените данни – предизвикателства и възможности”. Изказваме още веднъж благодарността си за предоставената възможност да демонстрираме новия Портал за отворени данни на Република България

Тука публикуваме още веднъж кратката презентация, която използвахме по време на представянето. Надяваме се, че ще бъде полезна за по-широка аудитория.

Leave a Reply