„Финит Софтуер Системс“ обявява търг по процедура „Специфични обучения“ на ОПРЧР 2017-2020

Оттук можете да изтеглите тръжната документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

„Доставка на услуги по провеждане на специализирано чуждоезиково обучение за безработни и заети лица във фирма “ФИНИТ СОФТУЕР СИСТЕМС” ЕООД в обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Английски език за програмисти;
  • Обособена позиция 2: Немски език за програмисти“.

За повече информация за проекта: https://blog.finite-soft.com/index.php/2018/05/09/specialized-trainings-project-announcement/