Bringing multiple Virtual Hosts within the same URL space with Apache

Our team has been working on a rather large and complex web application project for the past couple of years. Now, nearing its completion, we are challenged with the necessity to host, deploy and support the ready product. On one hand side, we want to retain control over the code base for each customer separately, i.e. be able to introduce individual installations which coexist but have different source code versions. On the other side, we want to offer the platform to everyone under a common URL namespace and be sure, that every user is routed to their own virtual host.

Main Challenges

 • Host a large number of virtual hosts (e.g. more than 1000), each with its own code base, source code revision, database and settings;
 • Introduce individual customer identification and authorization;
 • Secure the virtual hosts serving the actual application and isolate them from the outside World through a firewall;
 • Use the above information to route each customer to the correct virtual host, representing their individual installation;
 • Bring everything transparently under the same URL namespace, advertising a single URL to everyone for product access.

The Approach

The basic idea was to authenticate each web user for the purposes of giving them access to the application. Then use this information to route the user’s requests to the correct virtual host, that contains their individual code base and settings. To achieve this, we decided to introduce a gateway server to handle the authentication and routing.

Continue reading “Bringing multiple Virtual Hosts within the same URL space with Apache”

SVN + SSH Access Log to GrayLog

Log SVN Access to a Central Location

Today I was searching the web for ways to log access to our Subversion repositories. It turns out, that there is no built-in straightforward way to do that. Most of the posts on the Web suggest using the Apache’s access log. This could work only if you have set-up WebDAV on your Apache server. We prefer to use SSH tunnels to access our repositories for many reasons, overhead being one of them.

So I took another run and ended up reading Kintoandar’s blog. He explains a rather simple way of making SVN log every access to the repository. It is based on svnserve, which is called every time a connection to the repository is made. The command itself supports logging, but the optional parameter for using log files is rarely used. Continue reading “SVN + SSH Access Log to GrayLog”

Курс по английски в Лингуа Мунди

Преди по-малко от месец завърших успешно ниво Upper Intermediate (B2) в школата “Лингуа Мунди” гр. Пловдив. Впечатленията ми от курса са положителни, но да разкажа и малко по-подробно за плюсовете и минусите:

Нещата, които ми харесаха:

 • преподавателката говореше само на английски език.
 • учебниците са по нови системи за обучение с много упражнение с говорене.
 • граматиката е ясно обособена и добре поднесена.
 • изцяло интерактивнa е учебната стая: прожектор, touchscreen дъска, видеа, компакт дискове с уроците.

Нещата, които можеше и да са по-добре:

 • тестовете са прекалено лесни с цел да няма пречки да запишеш следващото ниво.
 • неудобни са часовете на курсовете за сертификати (Cambridge, TOEFL, IELTS, etc).

Като цяло препоръчвам школата заради учителския състав, методите на обучение и отношението им!

Continue reading “Курс по английски в Лингуа Мунди”

Modernizing Legacy Applications In PHP

Modernizing Legacy Applications In PHP

Тази книга описва необходимите стъпки за модернизирането на остаряло приложение. Дава добро описание на понятието “legacy”, както и защо трябва да бъде модернизирано. Самите стъпки са добре подбрани, макар че ми се искаше примерното приложение в книгата да придобие още по-завършен вид. В крайна сметка крайният резултат доста наподобява това, което представляват повечето модерни MVC frameworks, но в по-опростен вариант. Истинската полза от изброените стъпки е това, че се разбира защо е необходимо да се предприемат, обяснени са подробно, както и след всяка глава има въпроси и ситуации, които могат да възникнат. Това, което ми липсва, обаче са неща, които са споменати в книгата като възможно развитие, но изрично е посочено, че няма да бъдат описвани и са дадени препратки към други материали по темата. Това са неща като testing frameworks, data mapper / active record database patterns, domain driven design. Липсва ми и отделна глава относно конфигурация на приложението за различни среди (само се споменава), както и error handling. Има и неща, които са излишни и идват в малко повече (споменават се почти във всяка глава): как и какво точно да търсим в кода на целия проект когато се заменят разни структури; кога да направим commit и да известим QA отдела; кога да искаме помощ или какво да кажем на operations отдела за промени по конфигурацията на сървъра и др. Като най-полезни мога да определя четири от стъпките, които виждам доста често, че се пренебрегват при разработката на приложения или просто не са усвоени: 6. dependency injection, 7. tests, 16. dependency injection container.

Continue reading “Modernizing Legacy Applications In PHP”

Pro PHP Security

CoverКнигата се опитва да опише всички основни концепции, които е нужно да разбираме до поне някаква степен, за да се подсигурим, до колкото е възможно (тъй като се твърди, че абсолютната безопасност е близка до невъзможното), че личните данни ще останат лични, че ще избегнем излишно изразходване на ресурси и че не злоупотребяваме с хората/машините които ползват нашите услуги. Oбхващат се много важни и интересни теми като валидиране на потребителски данни, SQL инжекции, Cross-Site скриптинг, Remote execution, кражба на сесия и обезопасяване на мрежови връзки (SSL, SSH), които смятам, че са задължителни знания за всеки програмист, който работи с уеб приложения.

Continue reading “Pro PHP Security”

Modern PHP

catКнигата е по-скоро нещо като ревю на новостите в PHP. В началото разказва повече за новите характеристики на PHP >= 5 като (Namespaces, Traits, Generators, Closures). Минава през PSR стандартите, използването на компоненти и удобството да използваш Composer, добрите практики при създаването на PHP приложения, проследява целия процес по създаване на PHP приложение (Hosting, Provisioning, Tuning, Deployment, Testing, Profiling) и накрая завършва с може би най-интересната за мен част – HHVM и Hack и влиянието им върху PHP. Повечето от нещата в книгата са известни за хората, занимаващи се с програмиране, но се дава една базисна насока при създаването на нови приложения.

Continue reading “Modern PHP”