Progressive WebApp with React JS & modern CSS 🚀

One day I have started thinking of modern way to build a web application and I have made a big research to realize which one should be the best to learning. 😱

I have read a lot of posts about the progressive WebApp in 2019 and each of the authors has described their own opinion why hе has selected either Vue JS or Angular, React JS. It was really difficult to decide which one is fit to learn and one interesting site helped me. People collect quite useful statistics of front-end frameworks there. For example how many people use them and their opinion whether they want to continue to learning selected frameworks and etc. You actually could see all this information here (link). So I have decided to learn the React JS because of the React is the most popular framework to build single page applications and the same way more easy to get started. 😎

I have started an online course of React in Udemy (link). There are 40.5 hours and 499 lectures in the course. It could seem a bit long but trust me that Maximilian Schwarzmüller has the talent to explain difficult things as easy as possible and he pays attention to the most important things in every lecture. Through all the course you make a project which is a burger application where you create own burger with picked ingredients after purchase it and look at your order list. He gives information about fundamental things of the React environment and also gives the good code challenges where you can play around with a recently learned knowledge. So my advice to you is to try this course because I can create React application now. 🕺

After I have learned the React I have started thinking of interface of application because of I have been going to create an amazing application with cool design so I haven’t been thinking a lot I have just started to learn the other course of modern CSS and all stuff that need us to create an awesome application. (link) The course includes 125 lectures and takes about 28 hours to finish it. 🎉🎉

😍😍😍 IT WAS AMAZING ONE! I found out so many cool things about SASS, Animation of CSS, Flexbox, CSS Grid and so on. It was one of the best courses that I have been learning ever. I recommend you to try it as well.

Thank you that you read till this point -> 🔴

Evgeny Skarlat

My opinion about NodeJS course from Udemy

Hi there,

On 26 December 2018 I got certificate of finishing course of ” Node.js: The Complete Guide to Build RESTful APIs (2018) “.

On this course was opened follows topics such as:

 1. How to getting started with NodeJS.
 2. NodeJS environment: node module system and node packages manager.
 3. Author gave a good description about build RESTfull API using Express Framework and noted all important things which helped me to got whole picture about asynchronous JavaScript and authentication and authorization with using JWT (JSON WEB Token)
 4. He also gave me a good knowledge about validation in NodeJS routes, type validation and MongoDB models validation.
 5. He noted all small features of MongoDB and explained them on easy way.
 6. Testing and handling the errors. He explained several packages which give us possibility to test our application more quality. On the same section he explained new approach to build application. This approach names Test-Driven the seance of that is to write test before you write code.
 7. Deployment to production using Heroku.

The course duration is 15 hours and includes 224 lectures which give you advance knowledge about server-side JavaScript as NodeJs.

I suggest you to give time for this course and will learn more about NodeJS.

Thank you for attention.
Evgeny Skarlat

PMI-PBA Certification

Преди два месеца започнах подготовка за изпит за сертификат за бизнес анализатор – PMI-PBA и в настоящата статия ще споделя мнението си за книгите и материалите, които използвах.

В мрежата има много информация относно процеса за кандидатстване (попълване на формуляра, изисквания за допускане до изпит, проверка на кандидатите), препоръки за курсове и учебни материали, трикове за по-лесно запомняне и успешно попълване на теста. Обемът информация, върху който е изграден изпита е доста голям. Самият PMI има изготвен списък от 12 книги за прочит. Препоръчват се различни курсове, семинари и книги по темата.

За своята подготовка аз избрах:

1. Онлайн курс – iZenBridge – PMI-PBA Exam Prep Course.

За този курс разбрах от един форум. Оказа се доста добър и полезен. Изготвен е специално за успешното вземане на PMI-PBA сертификата.

Съдържа повече от 60 часа лекции, групирани в няколко раздела. Има както въвеждащи, така и подробни лекции по различните теми. На по-важните теми има отделни лекции.

Информацията е поднесена по добър начин и на разбираем език. На моменти качеството на видеата не е много добро, но това не пречи на възприятието.

На края на всеки раздел има примерен тест от 10 въпроса за проверка на придобитите знания. Отделно има достъп до примерни тестове с по 50 въпроса от всяка област, както и 2 примерни теста от по 200 въпроса. Хубавото на тестовете е, че след попълване може да прегледаш отговорите и към всеки въпрос има допълнителна информация за отделните опции и анализ на верния отговор.

Включени са и видея с разяснителни семинари.

Курсът е достъпен в рамките на 90 дни. Регистрацията дава достъп до форум и възможност за задаване на въпроси, както и участие в различни семинари.

В курса е препоръчана следната книга:

2. Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide

Книгата е доста добра. Информацията е обяснена от практическа гледна точка, систематизирано, без излишни подробности. Съдържа и речник на основните термини. Хубаво е да се прочете в началото на подготовката.

3. PMI-PBA Certification Study Guide.

Книгата е една от най-препоръчваните във форумите, свързани с PMI-PBA Certification процеса, но спорен мен не е достатъчна за придобиване на практически знания. По скоро може да бъде използвана като наръчник или план за вземане на изпита.

Съдържа информация за това, какви стъпки са необходими да бъдат предприети за успешното изкарване на сертификата – от попълването на формата за кандидатстване, през процеса на подготовка, до успешното преминаване на изпита.

Започва със съкратен преглед на съдържанието на изпита, последван от по-подробно описание на всяка една от 5-те области от знания, които ще бъдат тествани. Информацията е кратка, без подробности. Едно и също съдържание се повтаря в различна форма – текст, таблица, диаграма. Важната информация е маркирана, за бърз преглед в последствие и по-лесно запомняне. Има много препратки към PMBOK като източник на информацията.

Книгата съдържа различни упражнения за затвърждаване на знанията – въпросници, кръстословици, таблици със скрити думи. Всеки раздел завършва с примерен тест. В края на книгата има примерен тест от 100 въпроса.

Според мен, информацията в книгата не е достатъчна. За придобиване на необходимите знания трябва да се търсят допълнителни източници.

4. PMI-PBA® 200-Question Sample Exam.

Тази книга също е една от най-препоръчваните за придобиване на представа какво представлява самият изпит. В сравнение с онлайн тестовете, включени е курса обаче, не е особено добра. Половината книга е тест от 200 въпроса, с другата половина – същият тест с отговори. Това, което не ми харесва е, че няма никакви обяснения на понятията, в сравнение с онлайн тестовете от курса, на пример. Има препратки за информация към външни източници – тези от списъка на PMI.

 

Курс по английски в Лингуа Мунди

Преди по-малко от месец завърших успешно ниво Upper Intermediate (B2) в школата “Лингуа Мунди” гр. Пловдив. Впечатленията ми от курса са положителни, но да разкажа и малко по-подробно за плюсовете и минусите:

Нещата, които ми харесаха:

 • преподавателката говореше само на английски език.
 • учебниците са по нови системи за обучение с много упражнение с говорене.
 • граматиката е ясно обособена и добре поднесена.
 • изцяло интерактивнa е учебната стая: прожектор, touchscreen дъска, видеа, компакт дискове с уроците.

Нещата, които можеше и да са по-добре:

 • тестовете са прекалено лесни с цел да няма пречки да запишеш следващото ниво.
 • неудобни са часовете на курсовете за сертификати (Cambridge, TOEFL, IELTS, etc).

Като цяло препоръчвам школата заради учителския състав, методите на обучение и отношението им!

Continue reading “Курс по английски в Лингуа Мунди”