PMI-PBA Certification

Преди два месеца започнах подготовка за изпит за сертификат за бизнес анализатор – PMI-PBA и в настоящата статия ще споделя мнението си за книгите и материалите, които използвах.

В мрежата има много информация относно процеса за кандидатстване (попълване на формуляра, изисквания за допускане до изпит, проверка на кандидатите), препоръки за курсове и учебни материали, трикове за по-лесно запомняне и успешно попълване на теста. Обемът информация, върху който е изграден изпита е доста голям. Самият PMI има изготвен списък от 12 книги за прочит. Препоръчват се различни курсове, семинари и книги по темата.

За своята подготовка аз избрах:

1. Онлайн курс – iZenBridge – PMI-PBA Exam Prep Course.

За този курс разбрах от един форум. Оказа се доста добър и полезен. Изготвен е специално за успешното вземане на PMI-PBA сертификата.

Съдържа повече от 60 часа лекции, групирани в няколко раздела. Има както въвеждащи, така и подробни лекции по различните теми. На по-важните теми има отделни лекции.

Информацията е поднесена по добър начин и на разбираем език. На моменти качеството на видеата не е много добро, но това не пречи на възприятието.

На края на всеки раздел има примерен тест от 10 въпроса за проверка на придобитите знания. Отделно има достъп до примерни тестове с по 50 въпроса от всяка област, както и 2 примерни теста от по 200 въпроса. Хубавото на тестовете е, че след попълване може да прегледаш отговорите и към всеки въпрос има допълнителна информация за отделните опции и анализ на верния отговор.

Включени са и видея с разяснителни семинари.

Курсът е достъпен в рамките на 90 дни. Регистрацията дава достъп до форум и възможност за задаване на въпроси, както и участие в различни семинари.

В курса е препоръчана следната книга:

2. Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide

Книгата е доста добра. Информацията е обяснена от практическа гледна точка, систематизирано, без излишни подробности. Съдържа и речник на основните термини. Хубаво е да се прочете в началото на подготовката.

3. PMI-PBA Certification Study Guide.

Книгата е една от най-препоръчваните във форумите, свързани с PMI-PBA Certification процеса, но спорен мен не е достатъчна за придобиване на практически знания. По скоро може да бъде използвана като наръчник или план за вземане на изпита.

Съдържа информация за това, какви стъпки са необходими да бъдат предприети за успешното изкарване на сертификата – от попълването на формата за кандидатстване, през процеса на подготовка, до успешното преминаване на изпита.

Започва със съкратен преглед на съдържанието на изпита, последван от по-подробно описание на всяка една от 5-те области от знания, които ще бъдат тествани. Информацията е кратка, без подробности. Едно и също съдържание се повтаря в различна форма – текст, таблица, диаграма. Важната информация е маркирана, за бърз преглед в последствие и по-лесно запомняне. Има много препратки към PMBOK като източник на информацията.

Книгата съдържа различни упражнения за затвърждаване на знанията – въпросници, кръстословици, таблици със скрити думи. Всеки раздел завършва с примерен тест. В края на книгата има примерен тест от 100 въпроса.

Според мен, информацията в книгата не е достатъчна. За придобиване на необходимите знания трябва да се търсят допълнителни източници.

4. PMI-PBA® 200-Question Sample Exam.

Тази книга също е една от най-препоръчваните за придобиване на представа какво представлява самият изпит. В сравнение с онлайн тестовете, включени е курса обаче, не е особено добра. Половината книга е тест от 200 въпроса, с другата половина – същият тест с отговори. Това, което не ми харесва е, че няма никакви обяснения на понятията, в сравнение с онлайн тестовете от курса, на пример. Има препратки за информация към външни източници – тези от списъка на PMI.