„Финит Софтуер Системс“ обявява нов търг по процедура „Специфични обучения“ на ОПРЧР 2017-2020

Оттук можете да изтеглите тръжната документация за избор на изпълнител/и с публична покана с предмет:

Доставка на услуги по провеждане на специфични обучения за безработни и заети лица във фирма “ФИНИТ СОФТУЕР СИСТЕМС” ЕООД, включващи:

  • Обособена позиция №1:

Тема 1: Проектиране на системна архитектура и документиране на изисквания в развойните проекти на “Финит Софтуер Системс” ЕООД;

  • Обособена позиция №2:

Тема 1: Надграждащи курсове по езици за програмиране, използвани в проекти на “Финит Софтуер Системс” ЕООД (онлайн обучение) – ГРУПА А;

Тема 2: Надграждащи курсове по езици за програмиране, използвани в проекти на “Финит Софтуер Системс” ЕООД (онлайн обучение) – ГРУПА Б;

  • Обособена позиция №3:

Тема 1: Технологии в администрирането на уеб-базирани решения и мобилни приложения (онлайн обучение), използвани във “Финит Софтуер Системс” ЕООД;

  • Обособена позиция №4:

Тема 1: Междукултурна комуникация и управление на приоритетите и стреса в ИТ аутсорсинга на софтуерни услуги;

Тема 2: Управление на мотивацията в сферата на софтуерните разработки.

За повече информация за проекта: https://blog.finite-soft.com/index.php/2018/05/09/specialized-trainings-project-announcement/

Leave a Reply