Bulgaria Web Summit 2018

В събота посетих Bulgaria Web Summit 2018 за първи път. Лекциите бяха разпределени в 4 зали на ралични етажи, което значеше, че само 1/4 от тях можеха да бъдат посетени. Това което не ми хареса е, че между отделните лекци не беше предвидено време за за почивка и смяна на залата поради което се получаваше суматоха около края и началото на лекциите.

Първата лекция, което посетих беше How to hack a node app на Asim Hussain от codecraft.tv. И преди съм попадал на негови статии свързани с javascript и Angular. Доста забавно беше представен сериозен проблем със сигурността на повечето уеб проекти. Бяха дадени за примери популярни сайтове станали известни с изтичането на огромен обем лични данни на потребители. А причината за това са дребни на пръв поглед пропуски в сигурността, ненаправени ъпдейти на наличния софтуер, които като се навържат може да се стигне до пълен контрол над системите. Също така се обърна внимание на занижения контрол над библиотеките, които се разпространяват свободно през портали като npm, composer и др. В тях могат да попаднат библиотеки със злонамерен код, имитиращи популярни такива и човек ако не внимава може лесно да се подведе. Основните изводи от лекцията са – контрол над кода, който се използва в нашите проекти, актуални версии и ъпдейт на софтуера.

Следващата лекция беше Sharing code between web and native apps на Sebastian Witalec. Авторът е от екипа разработчици на NativeScript – технология, чрез която могат да бъдат създавани напълно native мобилни приложения пишейки единствено javascript код и използвайки изгледите на съответната платформа – iOS или Android. В лекцията се обърна внимание на възможността да се създаде Angular проект, в който кодът да е един и същ, но да се използват различни модули и изгледи за отделните платформи – за уеб, iOS и Android. За целта уеб версията се компилира от стандартния angular cli tool, а останалите – през native script cli tool. Споменато беше и очаквано съвсем скоро интегриранe на native script cli tool в angular, което още повече ще улесни интеграцията. Беше направено и демо, показващо един и същи проект на трите платформи. Лекторът също така обърна внимание на възможни проблеми и техните решения. Като цяло много полезна лекция за angular и native мобилни приложения.

Третата лекция, което посетих беше Building decentralized apps на Emil Stoyanov. Ставаше дума за приложения използващи world computer в blockchain-а на ethereum като платформа. Имаше доста терминология, с която не бях запознат и ми беше трудно да разбера някои от аспектите. Но все пак лекторът представи с какви предизвикателства се е сблъсквал при разработката на такива приложения, плюсовете и минусите на този подход.

След обедната почивка посетих лекцията React native app: expectations vs reality на Kaloyan Kosev, който разказа за своя опит при създаването на native мобилно приложение, използвайки react native – технология подобна на native script, разработена от facebook и надграждаща техния reactjs. Впечатленията си беше подредил в няколко категории – learning curve, limitations, debugging, ecosystem, performance. Като цяло очакванията му са били по-големи от реалността. Времето за научаване е било значително дори и за опитен reactjs разработчик поради слаба документация, не голяма популярност и съответно липса на информация при възможни проблеми. Ограниченията на платформата са разбираеми с оглед на това, че не е native платформата за разработка, но все пак за зависели от избора на фреймуърк – expo или react native app. Лекторър беше силно разочарован от възможностите за дебъгване на приложенията. Наличните библиотеки и готови компоненти също са били малко и не добре поддържани. Единствено производителността е отговорила на очакванията му – не се усеща разлика от native приложение. Слайдове

Лекцията Beyond documentation with OpenAPI на Boyan Yordanov ми беше наистина интересна – описваше решение на основен проблем при разработката на API – писане на документация, трудната поддръжка и несъответствие с кода. Решението е писането спецификация/схема на апито, която да се използва за документация и тестове удостоверяващи правилните данни. Споменати бяха различни стандарти като API Blueprint, RAML, JSON Schema,но беше обърнато внимание на предимствата на OpenAPI initiative (преди Swagger). Схемата се пише във формат yaml или json. Разработва се активно и има голяма популярност, поради което има много инструменти, с които се генерира документация, интегрира се лесно в тестове за различни езици, създават се автоматично gui-та за примери, интеграция в редактори. Представени бяха и различните възможности на спецификацията при описването на пътищата и параметрите, интегриране на JSON Schema.

Следващата лекция беше отново на javascript тематика – There is a lot of buzz around the progressive framework named VueJS, представена от Roman Kuba. Много добра интродукция за VueJS – javascript framework, който в последно време настига по популярност React.js и Angular. Лекторът нагледно показа защо се нарича progressive framework – можеш да започнеш да го използваш много лесно за елементарни неща – data binding, templating и т.н. и да надградиш към доста по-сложни концепции. Наистина удобен и интуитивен за ползване framework. Гледната точка на лектора беше обективна – той е бил част от решението да заменят angularjs с vuejs в интерфейса на codeship – популярна платформа за continuous integration, където работят с голямо натоварване и производителността на интерфейса е от голямо значение. Слайдове

Лекцията Testing against time in javascript applications на Jessica Jordan ми беше малко трудно да проследя поради особеностите на говора на лектора – много бързо, монотонно и слято. Все пак представи различни техники за тестването на асинхронни операции при писането на unit test-ове в Emberjs. Въпреки, че примерите използваха тестови рамки за Emberjs, концепцията е валидна и за останалите. Използваха се таймаути, мокване на заявки, callbacks.

Working the right way by knowing all the wrong ways на Boyan Djumakov беше последната лекция, която посетих. За жалост времето беше съкратено и крайно недостатъчно поради продължителността на предишната лекция в същата зала. В резюме бяха представени лоши практики в работния процес на разработката на софтуер както и съвети и решения за по-висока продуктивност, по-добра комуникация и успешни проекти. Важни изводи от лекцията – грешки винаги ще се правят, не трябва да се прикриват. Важно е да се споделят дори неуспехите и затрудненията. Временните компромиси почти винаги излизат скъпо след време. Ако не си в състояние да работиш ефективно – по-добре си почини. Обръщай внимание на комуникативните си умения, ефективното търсене на решения. Винаги някой ще знае повече от теб – търси помощ, не прави всичко от нулата. Не обещавай сляпо, бъди отговорен. Не следвай сляпо модата (инструменти, рамки, езици). И много други съвети, които са описани добре в слайдовете

Leave a Reply